Test de niveau Turc: Questions et réponses

Turkish level test

1. Ahmet: Nerelisiniz? Funda: …..   A. Ben Türk   B. Ben Ankaralıyım   C. Biz Ankara   D. Siz Türk

2. - Okul …..?   A. nerededir   B. buradadır   C. gidelim   D. geldim

3. O…….arkadaşın mı?   A. sen   B. sizin   C. senin   D. siz

4. ….. adı nedir?   A. Babanızın   B. O   C. Siz   D. Sen

5. Öğretmenimiz ve …. geziye katılıyoruz.   A. Ali   B. Biz   C. O   D. Onlar

6. Yaşınız ….?   A. nasıldır   B. nerededir   C. kaçtır   D. kaçadır

7. - Kaç yaşındasınız? - On….   A. dokuz   B. otuz   C. yüz   D. onü

8. - Antalya’ya kimle gidiyorsunuz? - …..   A. Ben   B. O   C. Onunla   D. Üçü

9. Ali: Mehmet nereye gitti? Oya: Mehmet … gitti.   A. hastaneye   B. okulda   C. sınıftan   D. pazar

10. Ali: Mehmet Bey tatile kiminle çıkacak? Hilal: ......  

A. Arabasıyla   B. Ailesiyle   C. Köpeği   D. Uçakla

11. Çiçekleri ….. üzerine bırak!   A. sağa   B. üstünde   C. masanın   D. saksıdan

12. Bu ….. okul var mı?   A. civarda   B. çayda   C. çaydanlıkta   D. çarda

13. Filiz: Dün işe gitmedin. Neden? Özge: Çünkü dün …..  

A. hastaydım   B. başım ağrıyor   C. halsizim   D. gitmeyeceğim

14. - Ne zaman ……? - Dün   A. gidelim   B. gittin   C.   gideceğiz   D. gidiyoruz

15. Mart: Siz şimdi ne …...? Olga: Ders çalışıyoruz.

A. yapıyorsunuz   B. gidiyorsunuz  C. nereye   D. gidelim

16. Ben Moskova’ya 10 yıl önce ……..   A. gidiyorum   B. gittim   C. gideceğim   D. geleceğim

17. Zarfı kime …… etmem lazım?   A. vermem   B. düşmem   C. teslim   D. geldim

18. Tanıştığımıza memnun ……   A. verdim   B. yaptım   C. aldım  D. oldum

19. Kırmızının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?   A. al   B. ak   C. at   D. ad

20. Beyaz kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?   A. ar   B. ak   C. av   D. az

21. …….azaltmak istemem ancak sonuçtan memnun değilim.

A. Beklentinizi   B. Düşüncenizi   C. Fikrinizi   D. Geri

22. Hata …. önemli değil.   A.  etmeniz   B. yapmanız   C. başarmanız   D. yol açmanız

23. - O neden bu hallere düştü? - Aşk …….   A. çünkü   B. yüzünden   C. sebep   D. olsun

24. - O nasıl bir insandır? - …… bir insandır.   A. günlü   B. güven   C. güvence   D. güvenilir

25. Davetimize …… ettiğiniz için teşekkür ederiz.  

A. katıldığınız   B. icabet   C. geldiğiniz   D.          haber

26. Kendimi ….. buraya gelirim.  

A. gelir gelmez   B. bildim bileli   C. geldim geleli   D. tuttum tutalı

27. Yazın buraların keyfi bir ….. olur.   A. türlü   B. yaz   C. başka   D. çeşitli

28. Ahmet beni ……. … takip ediyor.   A. geri geri   B. adım adım   C. ters ters   D. rengarenk

 

Key

1. A   / 2. B   / 3. D   / 4. C   5. B   / 6. D   / 7. B   / 8. C   / 9. C   / 10. C   / 11. C   / 12. D   / 13. B   / 14. D   / 15. B   / 16. A   / 17. D   / 18. C   / 19. B   / 20. B   / 21. C   / 22. C   23. B   / 24. D   / 25. C   / 26. A   /  27. D   / 28. D  

Modifié le: dimanche 4 octobre 2020, 20:45